Video

Jeden deň „našich Viedenčanov“ (video)

Krátky dokument o hospitačnom pobyte žiakov našej školy na Wiedner gymnáziu vo Viedni.