Vianočná cukráreň (video)

Video

Redaktorka: Dominika Jurášová, Kvinta B
Kamera, strih: Tomáš Droba, Kvinta A