Týždeň vedy a techniky (video)

Technika

Redaktor: Matej Sedlár, Kvarta A
Kamera, strih: Tomáš Droba, Kvinta A

Technika
Jakub a jeho vynálezy

Akustický levitátor, či odpaľovače na pyrotechniku. To je len zlomok z toho čo zostrojil žiak sekundy Jakub Nagy. S podobnými projektami začal už v prvej triede na ZŠ. My sme ho vyspovedali a pomohli mu s inštaláciou meteostanice na strechu ŠpMNDaG.