Tajomstvá októbrovej oblohy (video)

Veda

Redaktori: Matúš Hladký, Tercia B; Tomáš Droba, Kvinta A
Kamera, strih: Tomáš Droba, Kvinta A

Technika
Jakub a jeho vynálezy

Akustický levitátor, či odpaľovače na pyrotechniku. To je len zlomok z toho čo zostrojil žiak sekundy Jakub Nagy. S podobnými projektami začal už v prvej triede na ZŠ. My sme ho vyspovedali a pomohli mu s inštaláciou meteostanice na strechu ŠpMNDaG.