Slovnaft – Ako funguje ropná rafinéria (video)

Video

Žiaci Sexty Tomáš Droba a Lucia Tóthová nakrútili ako projekt na chémiu krátke video o fungovaní ropnej rafinérie Slovnaft.

 

Zdieľaj, nech sa o tom vie!
Video
Unicef 2018 (video)

Zdieľaj, nech sa o tom vie!

Zdieľaj, nech sa o tom vie!
Video
Pikopretek 2018 (video)

Zdieľaj, nech sa o tom vie!

Zdieľaj, nech sa o tom vie!
Video
ChemDay a ChemNight 2018 (video)

Zdieľaj, nech sa o tom vie!

Zdieľaj, nech sa o tom vie!