PIšQworky (video)

Video

Redaktorka: Katarína Krajčová, Sexta A
Kamera, strih: Tomáš Droba, Sexta A