Jeden deň „našich Viedenčanov“ (video)

Video

Krátky dokument o hospitačnom pobyte žiakov našej školy na Wiedner gymnáziu vo Viedni.

Účinkovali: Samuel Macháč, Kvinta A; Krištof Reviľák, Kvinta A; Alex Chudic, Kvinta A; Lucia Tóthová, Kvinta B
Námet, scenár: Tomáš Droba, Kvinta A; Mgr. Iveta Bednáriková
Spolupráca na scenári: Samuel Macháč, Kvinta A; Lucia Tóthová, Kvinta B
Asistencia réžie: Lucia Tóthová, Kvinta B
Kamera, strih, réžia: Tomáš Droba, Kvinta A

Zdieľaj, nech sa o tom vie!
Aktuality
C&C – Fiktívny štát, svet, občania aj krajina, kultúra, jazyk…

Create and Control je stredoškolská súťaž. Súťaží sa vo fiktívnom svete s fiktívnymi štátmi. Tímy krajiny na začiatku súťaže vytvoria, zadefinujú. Neskôr musia riešiť národné problémy, ktoré testujú kvalitu štátnych systémov vašeho fiktívneho štátu… Popri tom máte na starosti investovanie do akciového trhu, ktorý je však obmedzený len na niekoľko firiem, …

Zdieľaj, nech sa o tom vie!
Video
Slovnaft – Ako funguje ropná rafinéria (video)

Žiaci Sexty Tomáš Droba a Lucia Tóthová nakrútili ako projekt na chémiu krátke video o fungovaní ropnej rafinérie Slovnaft. Zdieľaj, nech sa o tom vie!

Zdieľaj, nech sa o tom vie!
Video
Unicef 2018 (video)

Zdieľaj, nech sa o tom vie!

Zdieľaj, nech sa o tom vie!