Jeden deň „našich Viedenčanov“ (video)

Video

Krátky dokument o hospitačnom pobyte žiakov našej školy na Wiedner gymnáziu vo Viedni.

Účinkovali: Samuel Macháč, Kvinta A; Krištof Reviľák, Kvinta A; Alex Chudic, Kvinta A; Lucia Tóthová, Kvinta B
Námet, scenár: Tomáš Droba, Kvinta A; Mgr. Iveta Bednáriková
Spolupráca na scenári: Samuel Macháč, Kvinta A; Lucia Tóthová, Kvinta B
Asistencia réžie: Lucia Tóthová, Kvinta B
Kamera, strih, réžia: Tomáš Droba, Kvinta A