Video

Výhody a nevýhody MHD v Bratislave (video)

Žiaci Kvinty A Tomáš Droba a Samuel Harvan nakrútili krátke video, týkajúce sa výhod a nevýhod bratislavskej mestskej hromadnej dopravy.