MIMO magazín

Internetový magazín ŠpMNDaG

Menu

Burza vedomostí alebo ako vzdelávať zaujímavejšie

Ide už o štvrtý projekt usporiadaný na počesť tohto dňa. V minulom roku sa naše podujatie umiestnilo na prvom mieste v súťaži o Najlepšie podujatie školskej knižnice.
Teraz chceli žiaci dokázať, že dozvedať sa nové poznatky sa dá aj nevšedným, pútavým spôsobom. Cieľom bolo taktiež propagovať čítanie a literatúru, rozvíjať čitateľské zručnosti účastníkov, podporovať skupinové vyučovanie v rámci rovesníckych vzťahov.

Od ôsmej hodiny ráno až do dvanástej sa malá telocvičňa už spomínanej školy zaplnila húfmi žiakov z nižších ročníkov.
Pri vstupe do miestnosti ste započuli hudbu, ktorá robila príjemný „podmaz“ vtipnej dvojici moderátorov, ktorí informovali o podujatí a motivovali zúčastnených.


Po krajoch poukladané stoly slúžili ako stanoviská stánkov, za ktorými s úsmevmi na tvárach stáli žiaci sexty, pripravení podeliť sa s vedomosťami hravým a záživným spôsobom. Nájsť ste tu mohli naozaj všetko – od biologického stánku, cez logické úlohy až po dejepisný, či psychologický. Na výber toho bolo neúrekom.

Pri každom stála skupinka detí, ktorá práve riešila úlohy, alebo netrpezlivo čakala, kým sa dostanú na rad. „Dá sa tu veľa naučiť, je to zábavné. Mrzí ma, že som nemala čas vyskúšať všetky stánky,“ povedala žiačka sekundy B. „Je tu veľmi príjemná atmosféra,“ dodala jej kamarátka.


Z viacerých ohlasov detí som sa dozvedela, že sa im veľmi pozdával dejepisný stánok. Informoval o živote v socializme, o systéme. Na stole mali dievčatá poukladaných veľa typických predmetov z tej doby, vrátane ukážky videa zo Spartakiády. Prvou úlohou detí bolo uhádnuť, o aké obdobie sa jedná. Po úspešnom splnení mali prečítať historický prameň, ktorý približoval život v bývalom režime, alebo sled významných udalostí. Neskôr sa ich pýtali, čo o ňom vedia a podľa odpovedí im kládli ďalšie otázky, objasňovali nejasnosti a primerane rozprávali viac informácií, ako sa vtedy žilo. Samy boli oblečené tematicky, dostávajúc tak módu už zapadnutú prachom naspäť do terajšieho života.

Výtvarný stánok zaujal najmä umelecké duše. Úlohou bolo pokladať tri obrazy rozstrihané do formy „puzzle“ a spojiť ich so správnou definíciou. Pochádzali z obdobia kubizmu, realizmu a surrealizmu. Deti sa následne dozvedeli viac o týchto smeroch – ich znaky, historický kontext, čo autori vyjadrovali daným spôsobom maľby.

Od trinástej hodiny sa Burza vedomostí presunula do nákupného centra Polus, kde sa mohla do našich aktivít zapojiť široká verejnosť. Usídlili sme sa v Digipointe a vydali sa pozývať ľudí, s autentickými letáčikmi v ruke, aby sa prišli pozrieť, vyskúšať si interaktívne úlohy a dozvedieť sa niečo nové. Do šestnástej hodiny, kedy sa Burza vedomostí končila, ich prišiel hojný počet. Rodičia s deťmi zabavili a osvojili si dosiaľ nepoznané poznatky. Odchádzali spokojní a usmiati. A my tiež. Akcia mala veľký úspech.
Žiaci zistili, že čítanie s porozumením je dôležité aj v iných oblastiach ako na literatúre.

„Odborníci považujú za najefektívnejší spôsob odovzdávania a zapamätania si informácií práve ten, keď si deti predávajú informácie medzi sebou,“ vyjadrila sa riaditeľka ŠPMNDaG, PhDr. Jolana Laznibatová. „Čakám, že takéto kreatívne nápady bude mať čoraz viac detí.“

Súhlasí s ňou aj Mgr. Ivan Stodola, učiteľ dejepisu a psychológie, ktorý projekt veľmi chváli a dodáva, že na iniciátoroch takýchto projektov stojí prosperujúce školstvo.

Pavlína Tomášiková

Written by Redakcia MIMO on Piatok november 25, 2016

Permalink - Rubrika: Veda

« Svojím talentom valcuje doma i v zahraničí - Burza vedomostí očami dobrovoľníka – organizátora »

Related content

comments powered by Disqus